registerFunction( 'onPrepareContent', 'botModulebot' ); function botModulebot( $published, &$row, &$params, $page=0 ) { if ( !$published ) { return true; } global $mosConfig_gzip, $mosConfig_absolute_path, $database, $my, $Itemid, $mosConfig_caching,$gid; $cache =& mosCache::getCache( 'com_content' ); require_once( $mosConfig_absolute_path . '/includes/frontend.html.php' ); $Itemid = mosGetParam( $_REQUEST, 'Itemid',NULL); $entrytext = $row->text; $matches = array(); preg_match_all("/{modulebot:.+?}/", $entrytext, $matches, PREG_PATTERN_ORDER); foreach ($matches[0] as $match) { $items = array(); $match_old=$match; $match = str_replace("{modulebot:", "", $match); $match = str_replace("}", "", $match); $items = explode(",", $match); $i=0; foreach ($items as $item) { $database->setQuery( "SELECT * FROM #__modules WHERE id='$item' AND published>='0' AND access <= '".$gid."'"); $modules=$database->loadobjectList(); foreach ($modules as $module) { $pars = new mosParameters( $module->params); ob_start(); echo "\n"; echo "\n"; if ((substr("$module->module",0,4))=="mod_") { echo ""; } echo "\n
"; modules_html::module2( $module, $pars, $Itemid, 1, 1); echo "
\n"; $str.=ob_get_contents(); ob_end_clean(); } } $row->text = preg_replace("/".$match_old."/",$str, $row->text); } } ?>
Alpy Kamnicko-Sawińskie, czyli prawie jak w Tatrach Wysokich

Gazeta Górska Nr 3/2009Z pewnym opóźnieniem kupiłem 3 numer "Gazety Górskiej" (jesień 2009) skuszony tutułem na okładce "Góry Słowenii". Pomyślałem, że to może być kolejna garść informacji przygotowanych przez Piotra. Przeczucie mnie nie myliło - na stronach 38-41 możemy przeczytać artykuł "Alpy Kamnicko-Sawińskie, czyli prawie jak w Tatrach Wysokich. Część I", którego autorem jest oczywiście Pipotr Skrzypiec.
Zachęcam do przeczytania pierwszej część opisu jednego z najciekawszych, alpejskich pasm Słowenii. Spragnionych wiedzy o Alpach Kamnicko-Sawińskich zapraszam na drugą część artykułu, która ukaże się w następnym numerze "GG".

Gazeta Górska jest dostępna w Centralnym Ośrodku Turystyki Górskiej PTTK, w oddziałach PTTK, schroniskach górskich PTTK oraz w dobrych sklepach i księgarniach turystycznych. Szczegółową listę punktów sprzedarzy można znaleźć tutaj .